Propozície súťaží 2019

02.03.2019 Vianočné preteky - verejné (náhradný termín)
Strelnica Vištuk, Hájiček
16.03.2019 Jarné netradičné preteky
Strelnica ŠSK SAV Bratislava