Zasadnutia ústrednej rady vo funkčnom období 2013-2017