Vážení priatelia!

Od roku 2006 slúžila táto oficiálna stránka našej organizácie, nezištne a ochotne spravovaná dlhoročným členom SZVvZ, dnes už nebohým RNDr. Milanom Stachom, PhD. Našim členom prinášala potrebné informácie v podobe informačného a výsledkového servisu. Bohužiaľ čas je neúprosný a vývoj nezastavíme, preto je potrebné sa posunúť ďalej a to sa týka aj tejto stránky, ktorá už dávnejšie prestala spĺňať nároky na modernú informačnú platformu športovej organizácie ako je táto naša.

Komunikácia prostredníctvom Internetu zvýšila svoju dynamiku, prudký nárast sledovanosti zaznamenali sociálne siete. Ľudia chcú vidieť viac multimediálneho kontentu, dostávať viac informácií o tom, čo sa deje v našej organizácii. Či už na súťažiach, alebo na zasadnutiach poradných komisií, prezídia, či ústrednej rady. Do Zväzu prichádzajú noví mladí ľudia, ktorí sú zvyknutí aktívne využívať moderné komunikačné prostriedky.

Preto sme sa rozhodli pristúpiť k zásadnej zmene a po ostatnom Sneme sme rozbehli projekt novej, modernej internetovej stránky, ktorá sa má stať základom budúceho komplexného informačného systému Zväzu.

Stránka beží v súčasnosti dočasne na adrese:

www.kvvz.sk

V súčasnosti prebieha jej postupné napĺňanie dátami a presúvanie informácií zo "starej" stránky na novú, čo nejaký čas potrvá. Preto Vás prosíme o trpezlivosť. No už teraz tam nájdete množstvo zaujímavých informácií a kompletne fungujúce sekcie. Je to napríklad sekcia Kalendár súťaží, kde nájdete kalendár pretekov, vrátane propozícií a výsledkových listín. Postupne bude doplnená o archív minulých ročníkov.

V sekcii Správy nájdete, na pravidelnej báze publikované, novinky z prostredia Zväzu. Na stránke sú už "povesené" aj smernice, vykonávacie smernice, stanovy Zväzu a množstvo ďalších informácií. Prostredníctvom kontaktného formulára na stránke Kontakty nám môžete zasielať svoje podnety a dopyty. A tak ďalej...

Veríme, že sa vám nová stránka bude páčiť a stane sa vašim pravidelným sprievodcom činnosťou a životom našej komunity, sprievodcom Slovenským zväzom vojakov v zálohe.

Rastislav Maršálek
Predseda masmediálnej komisie