Zasadnutia ústrednej rady vo funkčnom období 2017-2021