Výsledky súťaží rok 2009


Viacboj

konečné poradie kvalifikácie:

25.4.2009 I. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: VTSU Záhorie
26.4.2009 II. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: VTSU Záhorie
9.5.2009 III. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Turany
10.5.2009 IV. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Turany
13.6.2009 V. Kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Prešov
14.6.2009 VI. Kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Michalovce
4.7.2009 VII. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce
5.7.2009 VIII. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce
5.9.2009 Majstrovstvá Slovenska - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Turany

Trojboj

konečné poradie kvalifikácie
25.4.2009 I. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Michalovce
26.4.2009 II. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Michalovce
23.5.2009 III. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Častá
30.5.2009 IV. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: VTSÚ Záhorie
31.5.2009 V. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: VTSÚ Záhorie
6.6.2009 VI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: SAV Bratislava
7.6.2009 VII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: SAV Bratislava
20.6.2009 VIII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Turany -Tibín
21.6.2009 IX. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Turany -Tibín
27.6.2009 X. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Prešov
28.6.2009 XI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Prešov
11.7.2009 XII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Príbelce
12.7.2009 XIII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Príbelce
18.7.2009 XIV. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Podhradová, Košice
19.7.2009 XV. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Podhradová, Košice
29.8.2009 XVI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Hruštín
30.8.2009 XVII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Hruštín
26.9.2009 Majstrovstvá SR - pištoľový trojboj
strelnica: SAV Bratislava

Ostatné súťaže

13.9.2009 Medzinárodný pretek B-P-B, 10. ročník
strelnica: DPS Záhorie

vrátiť na začiatok