Výsledky súťaží rok 2006


Viacboj

konečné poradie kvalifikácie:

6.5.2006 I. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce
7.5.2006 II. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce
20.5.2006 III. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Hruštín
21.5.2006 IV. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Hruštín
27.5.2006 V. Kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Prešov
28.5.2006 VI. Kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Prešov
10.6.2006 VII. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: VTSU Záhorie
11.6.2006 VIII. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: VTSU Záhorie
1.7.2006 Majstrovstvá Slovenska - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce

Trojboj

konečné poradie kvalifikácie
22.4.2006 I. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Podhradová, Košice
23.4.2006 II. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Podhradová, Košice
29.4.2006 III. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Hruštín
30.4.2006 IV. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Hruštín
27.5.2006 V. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Častá
3.6.2006 VI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: SAV Bratislava
4.6.2006 VII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: SAV Bratislava
24.6.2006 VIII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Prešov
24.6.2006 IX. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Malacky
25.6.2006 X. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Malacky
25.6.2006 XI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Michalovce
15. a 16.7.2006 XII.a XIII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Príbelce
23.9.2006 Majstrovstvá SR - pištoľový trojboj
strelnica: Košice


vrátiť na začiatok