Výsledky súťaží rok 2013


Viacboj

konečné poradie kvalifikácie:

4.5.2013 I. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce
5.5.2013 II. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce
18.5.2013 III. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie
19.5.2013 IV. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: VTSÚ Záhorie
25.5.2013 V. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: pod Bikošom, Prešov
8.6.2013 VI. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: pod Bikošom, Prešov
15.6.2013 VII. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany
16.6.2013 VIII. KvP Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany
31.8.2013 Majstrovstvo SR, Strelecký viacboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Turany

Trojboj

konečné poradie kvalifikácie

20.4.2013 I. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Michalovce
21.4.2013 II. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Michalovce
8.6.2013 III. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: SAV BA
9.6.2013 IV. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: SAV BA
22.6.2013 V. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: pod Bikošom - Prešov
23.6.2013 VI. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: pod Bikošom - Prešov
29.6.2013 VII. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Čáčov
30.6.2013 VIII. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Čáčov
6.7.2013 IX. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Malacky
7.7.2013 X. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Malacky
13.7.2013 XI. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Pribelce
14.7.2013 XII. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Príbelce
24.8.2013 XIII. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Hruštín
25.8.2013 XIV. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: Hruštín
14.9.2013 XV. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: KE-Podhradová
15.9.2013 XVI. KvP Strelecký trojboj Klubov vojakov v zálohe
Strelnica: KE-Podhradová
28.9.2013 Majstrovstvo SR v streleckom trojboji KVVZ
Strelnica: SAV Brastislava

Samopal vz. 58

konečné poradie kvalifikácie

16.3.2013 Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 1. kolo
Strelnica: VTSÚ Záhorie
22.6.2013 Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 2.. kolo
Strelnica: Čáčov
23.6.2013 Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 3. kolo
Strelnica: Čáčov
10.8.2013 Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 4. kolo
Strelnica: Nižná Hutka
11.8.2013 Streľba zo samonabíjacej zbrane 58 - 5. kolo
Strelnica: Nižná Hutka
12.10.2013 Majstrovstvá SR v streľbe zo samonabíjacej zbrane 58
Strelnica: Čáčov

Medzinárodné súťaže

24.8.2013 Strelecký viacboj na počesť 69. výročia SNP
Strelnica: Prešov
22.9.2013 B-P-B 2013
Strelnica: Vyškov - Luleč
5.10.2013 Strelecký viacboj na počesť 69. výročia KDO
Strelnica: pod Bikošom, Veľký Šariš

Ostatné súťaže

Memoriálové preteky

24.3.2013 Memoriál Gustáva Bodajlu -VII. ročník
Strelnica: Michalovce
14.4.2013 Memoriál Rasťa Rabušica v strel.trojboji - VII.ročník
Strelnica: Prešov
13.10.2013 Memoriál gen. Jána Nálepku, 18. ročník
Strelnica: Poruba pod Vihorlatoma

Klubové, okresné a krajské preteky Klubov vojakov v zálohe

6.4.2013 Pohár oslobodenia Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie
13.4.2013 Veľkonočný pohár, XII. ročník
Strelnica: MV SR Rača
25.8.2013 Pretek k výročiu SNP
Strelnica: Michalovce
14.9.2013 Guláš cup - III. ročník
Strelnica: Senica - Čáčov
5.10.2013 Dukliansky palcát
Strelnica: Čáčov
20.10.2013 Strelecký viacboj-Pohár veliteľa 22. mpr. Michalovce
Strelnica: Michalovce
3.11.2013 Netradičný strelecký trojboj, Guláš BA
Strelnica: SAV BA
3.11.2013 Pohár primátora mesta Michalovce, trojboj 10. ročník
Strelnica: Michalovce

Preteky mládeže

Preteky sa nekonali


vrátiť na začiatok