Výsledky súťaží rok 2008


Viacboj

konečné poradie kvalifikácie:

3.5.2008 I. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: VTSU Záhorie
4.5.2008 II. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: VTSU Záhorie
17.5.2008 III. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Turany
18.5.2008 IV. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Turany
24.5.2008 V. Kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Prešov
25.5.2008 VI. Kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Michalovce
5.7.2008 VII. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce
6.7.2008 VIII. kvalifikačný pretek - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce
6.9.2008 Majstrovstvá Slovenska - strelecký viacboj KVvZ
strelnica: Príbelce

Trojboj

konečné poradie kvalifikácie
10.5.2008 I. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Príbelce
11.5.2008 II. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Príbelce
24.5.2008 III. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Častá
31.5.2008 IV. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: SAV Bratislava
1.6.2008 V. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: SAV Bratislava
14.6.2008 VI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Malacky
15.6.2008 VII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Malacky
21.6.2008 VIII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Prešov
28.6.2008 IX. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: VTSÚ Záhorie
29.6.2008 X. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: VTSÚ Záhorie
12.7.2008 XI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Turany -Tibín
13.7.2008 XII. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Turany -Tibín
9.8.2008 XIII. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Podhradová, Košice
10.8.2008 XIV. kvalifikačný pretek - strelecký trojboj KVvZ
strelnica: Podhradová, Košice
30.8.2008 XV. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Hruštín
31.8.2008 XVI. kvalifikačný pretek - pišťoľový trojboj KVvZ
strelnica: Hruštín
27.9.2008 Majstrovstvá SR - pištoľový trojboj
strelnica: Príbelce


vrátiť na začiatok