Zasadnutia ústrednej rady vo funkčnom období 2009-2013